Kancelaria Adwokacka

prof. nadzw. dr Dariusz Erwin Kotłowski, Andrzej Barciński

Publikacje

Monografie:

 1. D. Kotłowski, M. Świeczkowska-Wójcikowska, J. Świeczkowski, A. Antkiewicz, M. Dziewulska,
  R. Fronczek, A. Kurzych, M. Lewandowski, R. Łyszczek, W. Piłat, A. Powałowski,   M.  Rybicka-Pakuła, K. Sadowski, J. Szachta, H. Wolska, O. Zinkiewicz ­ Będźmirowska, W. Grajdura, M. Świeczkowska-Wójcikowska, M. Uliasz ,,Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019;
 2. D. Kotłowski, K. Sadowski, O. M. Piaskowska ,,Kazusy cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki”, Kazusy, C.H. Beck, Warszawa 2019;
 3. D. Kotłowski “Dyrektor sądu jako organ menadżerskiego systemu zarządzania w Sądach powszechnych”, C.H. Beck, Warszawa 2018;
 4. D. Kotłowski, K. Sadowski, O. M. Piaskowska ,,Kazusy cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki”, Kazusy, C.H. Beck, Warszawa 2018;
 5. D. Kotłowski, K. Sadowski, O. M. Piaskowska ,,Kazusy cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki”, Kazusy, C.H. Beck, Warszawa 2017;
 6. D. Kotłowski (red.), K. Sadowski O. M. Piaskowa, A. Ablewicz ,,Skarga kasacyjna i zażalenie na wyrok uchylający sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach cywilnych” – Wolters Kluwer, Warszawa 2016;
 7. D. Kotłowski, K. Sadowski (red.), O. M. Piaskowa, A. Rutkowska ,,Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych” – Wolters Kluwer, Warszawa 2016;
 8. D. Kotłowski, A. Rutkowska, K. Sadowski (red. naukowy) O. M. Piaskowska (red. naukowy) “Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 9. D. Kotłowski, K. Sadowski ,,Prawo cywilne. Część ogólna. Zobowiązania.”, Kazusy, C.H. Beck, Warszawa 2013;
 10. D. Kotłowski, K. Sadowski, O. M. Piaskowska ,,Metodyka pracy referendarza Sądowego”, C.H. Beck, Warszawa 2012;
 11. D. Kotłowski, K. Sadowski. O. M. Piaskowska ,,Metodyka pracy asystenta sędziego”, C.H. Beck, Warszawa 2011;
 12. D. Kotłowski, K. Sadowski. O. M. Piaskowska ,,Asystent Sędziego w Sądzie powszechnym”, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Rozdziały w książkach:

 1. D. Kotłowski art. 71 – 87 [w:] M. Świeczkowska-Wójcikowska, J. Świeczkowski, A. Antkiewicz, M. Dziewulska,
  R. Fronczek, A. Kurzych, M. Lewandowski, R. Łyszczek, W. Piłat, A. Powałowski,   M.  Rybicka-Pakuła, K. Sadowski, J. Szachta, H. Wolska, O. Zinkiewicz ­ Będźmirowska, W. Grajdura, M. Świeczkowska-Wójcikowska, M. Uliasz ,,Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019;
 1. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka. D. Kotłowski, M. Mazuryk, K. Sadowski (red.), Warszawa 2014 r.
 2. Komentarz do art. 27 [w:] Ustawa o województwie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk (red.), Warszawa 2012;
 3. Znaczenie i rola wybranych zasad Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej[w:] Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Warszawa – Siedlce 2011.

Artykuły:

 1. Kilka uwag w zakresie praktycznego stosowania art. 50537 § 3 KPC, Monitor Prawniczy nr 23/2011 (z K. Sadowski, O. M. Piaskowską);
 2. Tryb postępowania o wyłączenie referendarza sądowego od udziału w sprawie cywilnej, Przegląd Sądowy nr 7-8/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 3. Postępowanie nakazowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 7-8/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 4. Nowa grupa zawodowa?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 6/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 5. Asystent sędziego referendarzem?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 6. Obawy związane z transkrypcją protokołu, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 7. Bierność sędziów społecznych, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 4/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 8. Jak wzmocnić pozycję ustrojową sądownictwa?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 3/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 9. Zasadność wprowadzenia okresowej oceny pracy sędziego jako pracownika wymiaru sprawiedliwości, Monitor Prawa Pracy, nr 3/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 10. Elektroniczne postępowanie upominawcze, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 2/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 11. Problematyka doręczania korespondencji sądowej, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 1/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 12. Jaka forma dokumentu?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 12/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 13. Kilka uwag o księgach wieczystych, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 11/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 14. Czy opinie biegłych hamują postępowanie? Różne punkty widzenia, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 15. Opłacanie pism procesowych przez pełnomocników zawodowych po zmianach, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 16. Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu w świetle zmian wprowadzonych do art. 202 kpc, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 17. Sądy potrzebują dobrych menedżerów – opinia w sprawie „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania MS na 500 dni”, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 9/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 18. Uprawnienie referendarza sądowego do ustanowienia kuratora procesowego, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 7 – 8/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 19. Kurator procesowy dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w postępowaniu cywilnym – osoba zapewniająca stronie prawo do obrony, czy figurant?, Monitor Prawniczy, nr 12/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 20. Zmiany w doręczaniu i wnoszeniu pism w postępowaniu cywilnym, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 21. Doskonalenie zawodowe – fakt czy fikcja?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 4/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 22. Czas pracy referendarza sądowego i asystenta sędziego w sądzie powszechnym. Uwaga de lege lata i de lege ferenda, Monitor Prawa Pracy nr 4/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 23. Szansa na nową jakość orzekania – opinia w zakresie wprowadzenia tzw. protokołu elektronicznego w postępowaniu cywilnym, Prawo Europejskie w Praktyce nr 3/2010 z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 24. Skierowanie sprawy z postępowania nakazowego do postępowania upominawczego, Przegląd Prawa Handlowego nr 2/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 25. Dopuszczalność zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wierzytelności znajdującej się w depozycie sądowym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 26. Wątpliwości interpretacyjne na tle praktycznego stosowania art. 108 § 1 kpc, Monitor Prawniczy nr 21/2009 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 27. Pozwany pozbawiony wolności w postępowaniu formularzowym – wnioski de lege lata oraz de lege ferenda, Monitor Prawniczy nr 6/2009 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską).

Glosy:

 1. Rozkład ciężaru dowodu w sprawie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.11.2008 r., IV CSK 74/08, Glosa nr 3/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 2. Oryginał wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego jako podstawa do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 roku, sygn. III CZP 65/09, Monitor Prawniczy, nr 21/2010 (z K. Sadowskim, O.  M. Piaskowską);
 3. Nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy w oparciu o wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego. Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn. III CZP 101/07, Glosa, nr 3/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 4. Co wolno referendarzowi sądowemu? Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 roku (sygn. III CZP 108/05), Prawo Europejskie w Praktyce, nr 6/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 5. Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 roku (sygn. III CZP 146/07), Glosa, nr 4/2009 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską).

Udział w konferencjach:

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych” UMK w Toruniu, 21 maja 2019 roku;
 2. Konferencja Naukowa, „Kodeks Cywilny Jako Zródło Prawa Handlowego.” – EWSPiA w Warszawie,
  23 kwietnia 2019 roku;
 3. Współczesne wyzwania prawa cywilnego i karnego”. Konferencja na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 5 kwietnia 2019 roku;
 4. Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa – konferencja Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 20 i 21 kwietnia 2017 roku;
 5. „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej – aplikacja sędziowska i co dalej?” – konferencja w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 21 kwietnia 2016 roku;
 6. ,,Ekonomiczna analiza prawa”, XV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 7 marca 2014 roku;
 7. ,,I Ogólnopolski Kongres Pracownik6w Sądów”, Uczelnia Łazarskiego, 8 – 9 listopada 2012 roku;
 8. ,,Ewolucja  demokracji przedstawicielskiej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”, Zakład Prawa Konstytucyjnego oraz Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych System6w Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Nalęczów 15 – 17 czerwca 2012 roku;
 9. ,,Główne problemy prawa do informacji”, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 29 marca 2012 roku;
 10. ,,Interes publiczny a interes prywatny w prawie”, XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 24 lutego 2012 roku;
 11. ,,Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Konferencja organizowana przez Uczelnię Łazarskiego, Warszawa 16 lutego 2012 roku;
 12. ,,Leon Petrażycki and Contemporary Legal Pluralism”, XII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 4 marca 2011 roku;
 13. ,,Nauka prawa w aspekcie globalnym”, Konferencja organizowana pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 grudnia 2010 roku;
 14. ,,Prawo w dobie globalizacji”, XI Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 5 marca 2010 roku;
 15. ,,Sukcesy oraz niepowodzenia polskiej transformacji ustrojowej”, Konferencja organizowana przez Kolo Naukowe Prawa Konstytucyjnego ,,Legislator”, Warszawa, 20 – 21 czerwca 2009 roku.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Adam Nowak

radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Krajewska

adwokat

Specjalizuje się w prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i rejestrowania znaków towarowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…